لیست آزمون ها


نام آزمون کلاس دبیر مدت تعداد سوالات زمان برگزاری تعداد شرکت کننده ها نتایج پاسخ نامه وضعیت برگزاری
1 پایه هفتم ماهان حاتمی 1 دقیقه 1 سوال 1 1 دانش آموز شرکت کردند در حال برگزاری
1 901 جشنواره نوجوان خوارزمی 1 دقیقه 2 سوال 1 0 دانش آموز شرکت کردند
آآتست 902 جشنواره نوجوان خوارزمی 1 دقیقه 1 سوال یکشنبه ساعت 16 1 دانش آموز شرکت کردند نمرات نمایش پاسخ نامه در حال برگزاری
ریاضی هشتم فصل اول و دوم جهت آمادگی پایه هشتم سید نعمان ابراهیمی 60 دقیقه 15 سوال پنجشنبه 27 آذر ماه 99 ساعت 19 0 دانش آموز شرکت کردند نمایش پاسخ نامه
ریاضی نهم فصل اول و دوم جهت آمادگی پایه نهم سید نعمان ابراهیمی 70 دقیقه 20 سوال پنجشنبه 27 آذر ماه 99 ساعت 19 0 دانش آموز شرکت کردند نمایش پاسخ نامه
علوم تجربی مستمر آذر ماه پایه هفتم حسن نصرتی 26 دقیقه 21 سوال شنبه 22 آذر ماه 99 ساعت 4 تا 5 عصر 0 دانش آموز شرکت کردند نمرات نمایش پاسخ نامه
ازمون ازمایشی علوم هفتم پایه هفتم حسن نصرتی 5 دقیقه 5 سوال پنج شنبه 20 آذر ماه 99 ساعت 20 0 دانش آموز شرکت کردند
Prospect 3 پایه نهم آرمان گرامیان 20 دقیقه 20 سوال َشنبه 29 آذر ماه 99 ساعت 1:15 0 دانش آموز شرکت کردند
Prospect 2 پایه هشتم آرمان گرامیان 20 دقیقه 20 سوال شنبه 29 آذر ماه 99 ساعت 1:15 0 دانش آموز شرکت کردند
Prospect 1 پایه هفتم آرمان گرامیان 20 دقیقه 20 سوال شنبه 29 آذر ماه 99 ساعت 1:15 0 دانش آموز شرکت کردند
پیام های آسمانی نهم درس 8 و 9 پایه نهم محمد محمودیان 1 دقیقه 20 سوال یکشنبه 23 آذر ماه 99 ساعت 18 1 دانش آموز شرکت کردند نمرات نمایش پاسخ نامه در حال برگزاری
پیام های آسمانی هشتم درس 8 و 9 پایه هشتم محمد محمودیان 23 دقیقه 20 سوال یکشنبه 23 آذر ماه 99 ساعت 17:30 0 دانش آموز شرکت کردند نمرات نمایش پاسخ نامه
پیام های آسمانی هفتم درس 5 تا 7 پایه هفتم محمد محمودیان 20 دقیقه 20 سوال یکشنبه 23 آذر ماه 99 ساعت 17:10 0 دانش آموز شرکت کردند نمرات نمایش پاسخ نامه
درس پنجم و ششم آمادگی دفاعی پایه نهم فرخ آزادگان 15 دقیقه 10 سوال چهارشنبه 19 آذر ماه 99 ساعت 13 0 دانش آموز شرکت کردند نمرات نمایش پاسخ نامه در حال برگزاری
Prospect 3 Spelling 1 پایه نهم آرمان گرامیان 15 دقیقه 10 سوال چهارشنبه 12 آذر ماه 99 ساعت 18:30 0 دانش آموز شرکت کردند نمرات نمایش پاسخ نامه
Prospect 2 Spelling 1 پایه هشتم آرمان گرامیان 15 دقیقه 10 سوال چهارشنبه 12 آذر ماه 99 ساعت 18:15 0 دانش آموز شرکت کردند نمرات نمایش پاسخ نامه
Prospect 1 Spelling 1 پایه هفتم آرمان گرامیان 15 دقیقه 10 سوال چهارشنبه 12 آذر ماه 99 ساعت 18 0 دانش آموز شرکت کردند نمرات نمایش پاسخ نامه


نگاه کنید

تعرفه ها (به زودی ...)

400.000 تومان

یک سال تحصیلی
برنزی
 • پنل مدیر
 • پنل دانش آموز
 • دانش آموز 300 نفر
 • آزمون 200 عدد
 • سوال نامحدود
 • کلاس 15 عدد
 • سرور با هارد عادی
 • پشتیبانی فنی رایگان

2.000.000 تومان

یک سال تحصیلی
طلایی
 • پنل مدیر
 • پنل دبیر
 • پنل دانش آموز
 • دبیر نامحدود
 • دانش آموز نامحدود
 • آزمون نامحدود
 • سوال نامحدود
 • کلاس نامحدود
 • سرور با هارد ssd
 • پشتیبانی فنی رایگان

1.000.000 تومان

یک سال تحصیلی
نقره ای
 • پنل مدیر
 • پنل دبیر
 • پنل دانش آموز
 • دبیر 15 نفر
 • دانش آموز 600 نفر
 • آزمون 500 عدد
 • سوال نامحدود
 • کلاس 30 عدد
 • سرور با هارد ssd
 • پشتیبانی فنی رایگان

دانش آموزان

274

آزمون های انجام شده

3

آزمون ها

17